Rökning elektronisk cigarett: hur man använder

Användaren inhalerar genom filtret i den elektroniska cigaretten.
Luftflödet aktiverar en sensor i Vape batteriet, som sålunda aktiveras.
Förångaren värmer den flytande lösningen i patronen. Samtidigt aktiveras en led i slutet av den elektroniska cigaretten, för att simulera färgen på förbränningen av en konventionell enhet.
Användaren får en puff av varm gas, inandas som tobaksrök.
Under utandning simulerar ångan, tack vare närvaron av propylenglykol (PEG), den visuella känslan som erhålls genom att röka traditionella cigaretter. Ångan som avges av den elektroniska cigaretten sprider sig snabbt.
Elektronisk cigarett och Vape för rökavvänjning

För dem som planerar att sluta röka, ger rätt inställning till den elektroniska cigaretten följande ” regler”:

Ta bort alla traditionella cigaretter på kort tid och använd inte båda;
Var medveten om att Vape är ett tillfälligt stöd och inte ett substitut för cigaretter;
Gradvis skala nikotinet i Vape vätskan tills du får ta bort det inom 4-6 månader;
Slutligen minska användningen av den elektroniska cigaretten själv tills den elimineras.
Det är uppenbart att det finns andra strategier som kan användas i kombination eller som ett alternativ till den elektroniska cigaretten för att sluta röka, hur man farmakologiska terapier specifika och korta rådgivningssessioner i kombination med en balanserad kost och regelbunden fysisk aktivitet.